श्री सरस्वती वंदना Shri Sarswati VandanaThe Art of Happiness Life

श्री सरस्वती वंदना : Shri Sarswati Vandana

:: मंत्र ::

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता ।
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ॥
या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता ।
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥
Sarswati Mantra

:: वंदना ::

हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी ।
अम्ब विमल मति दे। अम्ब विमल मति दे ॥
हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी ।
वह बल विक्रम दे। वह बल विक्रम दे ॥
हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी ।
अम्ब विमल मति दे। अम्ब विमल मति दे ॥
साहस शील हृदय में भर दे ।
जीवन त्याग-तपोमर कर दे ॥
संयम सत्य स्नेह का वर दे ।
स्वाभिमान भर दे। स्वाभिमान भर दे ॥
हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी ।
अम्ब विमल मति दे। अम्ब विमल मति दे ॥

माता लक्ष्मी की आरती – Mata Lakshmi Ki Aarti … Click here …

Shri Sarswati Vandana